Nkupn kok je przdn

RHP 18 PLUS

5737,- Kè
RHP 18 PLUS
Muší váha mezi kombinovanými kladivy

v Systaineru

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 550 W
Otáèky naprázdno 0 - 1450 min[-1]
Frekvence pøíklepù 5790 min[-1]
Prùmìr vrtákù v betonu max. 18 mm
Prùmìr vrtání vrtacích korunek max. - mm
Vrtací výkon v oceli, prùmìr 13 mm
Upínání SDS-plus
Síla jednotlivého úderu 1,7 Joule
Pøípojný kabel 4 m
hmotnost 1,7 kg

* Hmotnost pouhých 1,7 kg
* Ideálnì vhodné pro trvalé nasazení pøi vrtání otvorù pro hmoždinky nebo práci nad hlavou
* Vynikající postup vrtání díky 5 790 úderùm za minutu
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* plynulá pøedvolba poètu otáèek a pøíklepù se spínaèem pro „pøidání plynu“

Rozsah dodávky

pøídavná rukoje
hloubkový doraz
Systainer se schránkou ve víku

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 2kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.