Nkupn kok je przdn

RGP 130-16 E DIA THERMO

22819,- Kè
RGP 130-16 E DIA THERMO
Diamantové eso. V soupravì s diamantovým kotouèem DIA THERMO-RGP 130.
technické údaje
Jmenovitý pøíkon 1600 W
Otáèky naprázdno 3000-7700 min[-1]
Prùmìr nástroje 130 mm
Upínání D25/M14
Ø pøípojky pro odsávání prachu 36 mm
Hmotnost 3,8 kg
* Diamantová bruska s ideálními otáèkami pro diamantové nástroje
* Rychlý úbìr a postup práce díky motoru 1 600 W
* Broušení až ke zdi díky odklopitelnému segmentu
* Bezpeèná a rychlá práce u zdi díky integrovanému stìnovému dorazu
* Úèinné odsávání a automatické utìsnìní díky kartáèovému krytu
* Optimální manipulace a vyvážení pøi práci na podlahách, zdech a stropech
* Pøídavná rukoje VIBRASTOP nastavitelná bez použití nástroje

Rozsah dodávky

Základní stroj
Diamantový kotouè DIA THERMO-RGP 130
souprava pøírub
Èelní nástrèný klíè

Konstantní otáèky Elektronická regulace otáèek Omezení rozbìhového proudu Elektronická ochrana proti pøetížení Sériové pøipojení na vysavaè

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Steda 14. duben 2010.