Nkupn kok je przdn

Listové pily
Obrzek zbo Nzev zbo- Cena
JSP 120 E

JSP 120 E

JSP 120 E * Rychlost odpovídající pøíslušnému materiálu díky elektronické pøedvolbì zdvihù * Vysoce výkonná elektronika pro...
7986,- Kè

Do koku:

JSP 120

JSP 120

JSP 120 * Rychlejší øezání s menší silou díky ètyøstupòovému pøedkyvu * Trojité vedení pilového plátku pro pøesné pravoúhlé...
6040,- Kè

Do koku:

BSP 120 E

BSP 120 E

BSP 120 E * Rychlost odpovídající pøíslušnému materiálu díky elektronické pøedvolbì zdvihù * Vysoce výkonná elektronika pro...
7986,- Kè

Do koku:

JSP 85 E

JSP 85 E

JSP 85 E Obratná listová pila s høíbkovou rukojetí technické údaje Jmenovitý pøíkon 550 W Hloubka øezu do døeva/hliníku/oceli bis...
4326,- Kè

... vce informac
vyprodno

JSP 85 E systainer

JSP 85 E systainer

JSP 85 E Obratná listová pila s høíbkovou rukojetí technické údaje Jmenovitý pøíkon 550 W Hloubka øezu do døeva/hliníku/oceli bis...
4890,- Kè

... vce informac
vyprodno

BSP 85 E

BSP 85 E

BSP 85 E Obratná pøímá pila se žehlièkovým držadlem technické údaje Jmenovitý pøíkon 550 W Hloubka øezu do døeva/hliníku/oceli bis...
4326,- Kè

... vce informac
vyprodno

BSP 85 E systainer

BSP 85 E systainer

BSP 85 E Obratná pøímá pila se žehlièkovým držadlem technické údaje Jmenovitý pøíkon 550 W Hloubka øezu do døeva/hliníku/oceli bis...
4890,- Kè

... vce informac
vyprodnoNov zbo pro msc z - PROTOOL

JSP 85 E
JSP 85 E
4326,- Kè
BSP 85 E
BSP 85 E
4326,- Kè

JSP 120 E
JSP 120 E
7986,- Kè
JSP 120
JSP 120
6040,- Kè

BSP 120 E
BSP 120 E
7986,- Kè