Nkupn kok je przdn

PDP 24-2 EAQ

6232,- Kè
PDP 24-2 EAQ
Silný stroj s konstantní elektronikou: 1100 wattù

v Systaineru

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 1100 W
Otáèky naprázdno 1. rychlost 0-1100 min[-1]
Otáèky naprázdno 2. rychlost 0-2800 min[-1]
Poèet úderù 1. rychlost 0-20000 min[-1]
Poèet úderù 2. rychlost 0-56000 min[-1]
Prùmìr vrtání (kámen/ocel/døevo) 24/16/45 mm
Kroutící moment 1. rychlost /2. rychlost max. 65/22,5 Nm
Rozsah sklíèidla 1,5 - 13 mm
Závit na vøetenu 1/2" - 20 UNF
Upínací krk 43 mm
hmotnost 2,8 kg

* Robustní 2-rychlostní pøevodovka ve stabilní hliníkové skøíni
* Mnohostranná: vrtání, pøíklepové vrtání a šroubování díky vypnutí pøíklepu
* vysoká trakèní síla díky konstantní elektronice s tachogenerátorem
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* zmìkèený povrch držadla, tzv. Softgrip a speciálnì tvarované pøídavné držadlo - záruka bezpeèné manipulace
* rychloupínací sklíèidlo s tvrdokovovými èelistmi
* pøipojení do el. Sítì systém "plug it"

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíèidlo "Automatic-Lock"
pøídavná rukoje
hloubkový doraz

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 2kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.