Nkupn kok je przdn

PDP 20-2 EAQ SET (SYS)

5758,- Kè
PDP 20-2 EAQ SET
Silný pøíklep, snadno ovladatelná, dlouhá životnost s dvourychlostní pøevodovkou sada vrtákù

v Systaineru

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 760 W
Otáèky naprázdno 1. rychlost 0-1100 min[-1]
Otáèky naprázdno 2. rychlost 0-3050 min[-1]
Poèet úderù 1. rychlost 0-22000 min[-1]
Poèet úderù 2. rychlost 0-61000 min[-1]
Prùmìr vrtání (kámen/ocel/døevo) 20/13/45 mm
Kroutící moment 1. rychlost /2. rychlost max. 44/15 Nm
Rozsah sklíèidla 1,5-13 mm
Závit na vøetenu 1/2" - 20 UNF
Upínací krk 43 mm
hmotnost 2,6 kg

* Robustní 2-rychlostní pøevodovka ve stabilní hliníkové skøíni
* Mnohostranná: vrtání, pøíklepové vrtání a šroubování díky vypnutí pøíklepu
* elektronika se spínaèem pro „plný plyn“ zajistí pøesnost navrtání a jisté nasazení šroubù
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* zmìkèený povrch držadla, tzv. Softgrip a speciálnì tvarované pøídavné držadlo - záruka bezpeèné manipulace
* Rychlá výmìna nástrojù díky rychloupínacímu sklíèidlu s tvrdokovovými èelistmi
* automatické blokování vøetene: výmìna vrtáku je ještì jednodušší a pohodlnìjší

Rozsah dodávky

18 vrtákù v praktické kazetì: 6x vrták do kovu HSS, 6x vrták do betonu HM, 6x vrták do døeva, ø 3-4-5-6-8-10 mm

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 2kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.