Nkupn kok je przdn

PDP 18-2 E-1 (SYS)

4225,- Kè
PDP 18-2 E-1
Kompaktní 2-rychlostní pøíklepová vrtaèka

v Systaineru

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 650 W
Otáèky naprázdno 1. rychlost 0-1100 min[-1]
Otáèky naprázdno 2. rychlost 0-3000 min[-1]
Poèet úderù 1. rychlost 0 - 22000 min[-1]
Poèet úderù 2. rychlost 0 - 60000 min[-1]
Prùmìr vrtání (kámen/ocel/døevo) 18/13/35 mm
Kroutící moment 1. rychlost /2. rychlost max. Nm
Rozsah sklíèidla 1,5 - 13 mm
Závit na vøetenu 1/2" - 20 UNF
Upínací krk 43 mm
hmotnost 1,8 kg

* Robustní 2-rychlostní pøevodovka ve stabilní hliníkové skøíni
* Mnohostranná: vrtání, pøíklepové vrtání a šroubování díky vypnutí pøíklepu
* Bodovì pøesné navrtání díky elektronice se spínaèem pro "pøidání plynu"
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* Bezpeèná manipulace díky otoènému pøídavnému držadlu s aretací
* Rychlá výmìna nástroje díky rychloupínacímu sklíèidlu

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíèidlo
pøídavná rukoje
hloubkový doraz

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 2kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.