Nkupn kok je przdn

MXP 800 E

5334,- Kè
MXP 800 E
Kompaktní a robustní: jednorychlostní míchadlo, míchací koš 120


technické údaje
Jmenovitý pøíkon 780 W
Otáèky naprázdno 340-900 min[-1]
Vnitøní závit ve vøetenu M14
Upínací krk 43 mm
Hmotnost 3,2 kg
Míchací koš 120
Stupnì 1
* Vysoká trakèní síla díky trojnásobnì redukované speciální pøevodovce.
* Robustní s dlouhou životností díky pøevodové skøíni s hliníkové litiny.
* Zvláštì obratné a optimálnì chránìné díky køížovému držadlu s ocelovým rámem.
* pozvolný rozbìh metly - zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje
* elektronická regulace otáèek - pro každý materiál správná rychlost míchání

Rozsah dodávky

Míchací metla RS 2 120x600 M14 pro dùkladné promíchání disperzních barev, klihù, izolaèních materiálù, lakù, živice, kalù...

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 4kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 13. duben 2010.