Nkupn kok je przdn

MXP 1000 EQ SET

7068,- Kè
MXP 1000 EQ SET
Síla v kompaktní tøídì: 1-rychlostní míchadlo, míchací koš 120

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 950 W
Otáèky naprázdno 260-700 min[-1]
Vnitøní závit ve vøetenu M14
Upínací krk 57 mm
Hmotnost 4,3 kg
* Vysoká trakèní díla díky speciálnímu redukovanému pøevodu pro zvláštì vysoký kroutící moment.
* robustní provedení se silným motorem (1500 W) pro denní použití na staveništích
* Zvláštì obratné a optimálnì chránìné díky køížovému držadlu s ocelovým rámem.
* pozvolný rozbìh metly - zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje
* elektronická regulace otáèek - pro každý materiál správná rychlost míchání
* S dlouhou životností a robustní díky zesílenému hnacímu høídeli a velkému ložisku vøetene.

Rozsah dodávky

Míchací metla PJ 140x600 M14 na tekutý, hustý a pastový materiál. Na organické a minerální výrobky.
Míchací metla HS 3 120x600 R M14 pro tìžký materiál s vysokou viskozitou, míchací úèinek odspodu nahoru.

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 13. duben 2010.