Nkupn kok je przdn

MXP 1000 EQ

6645,- Kè
MXP 1000 EQ s PJ UNI 140x600 M14
Síla v kompaktní tøídì: 1-rychlostní míchadlo, míchací koš 120
technické údaje
Jmenovitý pøíkon 950 W
Otáèky naprázdno 260-700 min[-1]
Vnitøní závit ve vøetenu M14
Upínací krk 57 mm
Hmotnost 4,3 kg
* Vysoká trakèní díla díky speciálnímu redukovanému pøevodu pro zvláštì vysoký kroutící moment.
* robustní provedení se silným motorem (1500 W) pro denní použití na staveništích
* Zvláštì obratné a optimálnì chránìné díky køížovému držadlu s ocelovým rámem.
* pozvolný rozbìh metly - zamezuje rozstøíknutí smìsi pøi spuštìní stroje
* elektronická regulace otáèek - pro každý materiál správná rychlost míchání
* S dlouhou životností a robustní díky zesílenému hnacímu høídeli a velkému ložisku vøetene.
Elektronická regulace otáèek plug it

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 13. duben 2010.