Nkupn kok je przdn

Fréza falcovací se šikmými zuby
Obrzek zbo Nzev zbo- Cena
5012 D125x16x30

5012 D125x16x30

5012 D125x16x30 Fréza falcovací se šikmými zuby a pøedøezy
3710,- Kè

Do koku:

5012 D125x18x30

5012 D125x18x30

5012 D125x18x30 Fréza falcovací se šikmými zuby a pøedøezy
3806,- Kè

Do koku:Nov zbo pro msc ervenec - Frézy na døevo

5012 D125x16x30
5012 D125x16x30
3710,- Kè
5012 D125x18x30
5012 D125x18x30
3806,- Kè