Nkupn kok je przdn

DRP 32-4

19209,- Kè
DRP 32-4
Silná vrtaèka pro práci, ètyøstupòová pøevodovka Upnutí nástrojù jako kuželový trn a sklíèidlo je nutno objednat zvl᚝.

v kartonu

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 1700 W
Otáèky naprázdno 1. /2. stupeò 210/330 min[-1]
Poèet otáèek (na prázdno) 3. rychlost /4. rychlost 470/740 min[-1]
Max. krouticí moment 204 Nm
Prùmìr vrtání v oceli - spirálový / jádrový vrták 32/80 mm
Døevo - hmoždinková fréza 130/190 mm
Upnutí høídele MK 3
Upínací krk 65 mm
hmotnost 6,9 kg

* nastavení ideálních otáèek a krouticího momentu pro jakékoliv vrtání díky ètyøem rychlostem
* velká výkonová rezerva pøi vrtání do oceli, Al, plastu, mìkkého èi tvrdého døeva
* bezpeènostní spojka pro dodateènou ochranu pøi zaseknutí nástroje v materiálu
* pohodlné a bezpeèné držení stroje díky velkému držadlu a spínaèi bez aretace
* robustní pøevodová skøíò a pevné uložení vøetene zajišují stabilitu a dlouhou životnost stroje
* Precizní a bezpeèné upínaní nástroje díky Morseovu kuželu 3

Rozsah dodávky

pøídavná rukoje
Vyrážecí klín

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.