Nkupn kok je przdn

DRP 20-2 E FF XL Set (QuaDrill)

21145,- Kè
DRP 20-2 E FF XL Set (QuaDrill)
Silná 2-rychlostní vrtaèka s pravým / levým chodem

v Maxi-Systaineru

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 1100 W
Otáèky naprázdno 1. /2. stupeò 0-1000/0-1800 min[-1]
Poèet otáèek 1.chod/2.chod 0-630/0-1125 min[-1]
Max. vrtání (v oceli/v Al/ve døevì) 20/28/50 mm
Kroutící moment 1. rychlost /2. rychlost max. 62/35 Nm
Rozsah sklíèidla 3-16 mm
Upnutí sklíèidla FastFix
Upínací krk 57 mm
hmotnost 3,7 kg
Váha (bez sklíèidla) 3,0 kg

* dvourychlostní pøevodovka - vyšší krouticí moment pro více síly nebo vysoké otáèky pro rychlý postup práce
* Optimální k vrtání a šroubování; výmìna sklíèidla bez nástrojù
* Extrémnì robustní s dlouhou životností díky upínacímu krku se zesílenou hnací høídelí.
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* Precisní zubové sklíèidlo s FastFixem

Rozsah dodávky

zubové sklíèidlo
teleskopické pøídavné držadlo
hloubkový doraz

Pøíslušenství sestává z úhlové hlavy, adaptéru nástrèného klíèe, 2 nástrèných klíèù a Bit Boxu.

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.