Nkupn kok je przdn

DRP 20 ET FF XL Set (QuaDrill)

19310,- Kè
DRP 20 ET FF XL Set (QuaDrill)
Vrtaèka se silným kroutícím momentem s pravým / levým chodem

v Maxi-Systaineru

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 1100 W
Otáèky naprázdno 0-650 min[-1]
Otáèky pøi zatížení 0-400 min[-1]
Max. vrtání (v oceli/v Al/ve døevì) 20/28/65 mm
Max. krouticí moment 98 Nm
Rozsah sklíèidla 3-16 mm
Upnutí sklíèidla FastFix
Upínací krk 57 mm
hmotnost 3,4 kg
Váha (bez sklíèidla) 2,7 kg

* Vysoký krouticí moment díky silné vícestupòové pøevodovce.
* Optimální k vrtání a šroubování; výmìna sklíèidla bez nástrojù
* Extrémnì robustní s dlouhou životností díky upínacímu krku se zesílenou hnací høídelí.
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* Precisní zubové sklíèidlo s FastFixem

Rozsah dodávky

zubové sklíèidlo
teleskopické pøídavné držadlo
hloubkový doraz

Pøíslušenství sestává z úhlové hlavy, adaptéru nástrèného klíèe, 2 nástrèných klíèù a Bit Boxu.

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.