Nkupn kok je przdn

DRP 13-2 EQ

5788,- Kè
DRP 13-2 EQ
Ergonomie, síla, vytrvalost, dvoustupòová pøevodovka

v kartonu s rychloupínacím sklíèidlem

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 760 W
Otáèky naprázdno 1. rychlost 0-1000 min[-1]
Otáèky naprázdno 2. rychlost 0-3050 min[-1]
Rozsah sklíèidla 1,5-13 mm
Max. vrtání (v oceli/v Al/ve døevì) 13/20/45 mm
Kroutící moment 1. rychlost /2. rychlost max. 44/15 Nm
Závit na vøetenu 1/2"-20 UNF
Upínací krk 43 mm
hmotnost 2,5 kg

* Robustní 2-rychlostní pøevodovka ve stabilní hliníkové skøíni
* plynule regulovatelný poèet otáèek: bezproblémové vrtání do rùzných materiálù
* Bodovì pøesné navrtání díky elektronice se spínaèem pro "pøidání plynu"
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* zmìkèený povrch držadla, tzv. Softgrip a speciálnì tvarované pøídavné držadlo - záruka bezpeèné manipulace
* Rychlá výmìna nástroje díky rychloupínacímu sklíèidlu

Rozsah dodávky

pøídavná rukoje
hloubkový doraz

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 4kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.