Nkupn kok je przdn

DRP 13-2 EAQ In-SYS

6873,- Kè
DRP 13-2 EAQ In-SYS

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 760 W
Otáèky naprázdno 1. /2. stupeò 0-1100/0-3050 min[-1]
Prùmìr vrtání (kámen/ocel/døevo) 13/20/45 mm

* Robustní 2-rychlostní pøevodovka ve stabilní hliníkové skøíni
* plynule regulovatelný poèet otáèek: bezproblémové vrtání do rùzných materiálù
* Bodovì pøesné navrtání díky elektronice se spínaèem pro "pøidání plynu"
* automatické blokování vøetene: výmìna vrtáku je ještì jednodušší a pohodlnìjší

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíèidlo "Automatic-Lock"
Systainer s funkcí tøídìní pøíslušenství
In-SYS DB Metall D4-10 5x
In-SYS DB Wood HSS D4-10 5x
In-SYS BITS + BH 25x
pøídavná rukoje
hloubkový doraz

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 3kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.