Nkupn kok je przdn

CHP 26 PLUS

6847,- Kè
CHP 26 PLUS
Mimoøádná energie v kompaktní stroji.

v Systaineru

technické údaje
Jmenovitý pøíkon 800 W
Otáèky naprázdno 0 - 1000 min[-1]
Frekvence pøíklepù 4300 min[-1]
Prùmìr vrtákù v betonu max. 26 mm
Prùmìr vrtání vrtacích korunek max. 68 mm
Vrtací výkon v oceli, prùmìr 13 mm
Upínání SDS-plus
Síla jednotlivého úderu 3,2 Joule
Pøípojný kabel 4 m
hmotnost 2,9 kg

* mnohostranné použití: vrtání s elektropneumatickým pøíklepem, vrtání bez pøíklepu, sekání, šroubování
* Vysoký vrtací výkon s malou pøítlaènou silou díky elektropneumatickému pøíklepu
* P/L chod: utahování a uvolòování šroubù
* plynulá pøedvolba poètu otáèek a pøíklepù se spínaèem pro „pøidání plynu“
* sekací práce s elektropneumatickým pøíklepem po odstavení rotaèního pohybu

Rozsah dodávky

pøídavná rukoje
hloubkový doraz
Systainer se schránkou ve víku

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 3kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.