Nkupn kok je przdn

Castor TR 270 By Zenoah

10073,- Kè
Castor TR 270 By Zenoah
TR270 je pila pro výškové práce v korunách stromù sadaøi a specializovanými firmami. Výrobcem je japonský KOMATSU - ZENOAH specialista na výrobu pozoruhodnì lehkých a výkonných motorù s neuvìøitelnou životností. Jìštì v roce 2006 byla TR 270 nejlehèí motorovu pilou na Svìtì. V roce 2007 zaèal tento výrobce prodávat pilu s hmotností motorové jednotky pod 2kg !! Mimo nízké hmotnosti pily, která zaruèuje pozoruhodnou obratnost, je velkou pøedností snadná obsluha a údržba. Do standardní výbavy patøí boèní napínání lišty a øetìzu, regulovatelné èerpadlo, údržba filtru bez použití klíèe aj. Použitá 25cm lišta zaruèuje dokonalé vyvážení v ruce.

* Obsah válce 25,4ccm
* Výkon 1,0 kw
* Maximální otáèky 12500 ot/min
* Lišta a øetìz OREGON 25cm, 91VG 40 èlánkù,
* Karburátor Walbro
* Nádrž na palivo 230ml
* Nádrž na olej 160ml
* Vibrace dle ISO 7505 4,79 - 10,75 m/s
* Rychlost øetìzu v max. výkonu 17,1 m/s
* Hmotnost 2,8 kg
* Výbava: kombi klíè, torx klíè, kryt lišty

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.