Nkupn kok je przdn

Castor Hi-Tech 202Q

3519,- Kè
Castor Hi-Tech 202Q

Výkonná elektrické pila vybavená elektromotorem pohánìným elektrickou energií získávanou z bìžné elektrické zásuvky. Øezání tak probíhá bez spalin a pøi relativnì nízké hladinì hluku, což umožòujì jejich použití v interiéru a v blízkosti obytných domù.

Typ Hi-Tech 202Q je velmi oblíbená mezi tesaøi. Práci pøi výmìnì a napínání øetìzu urychlí bezklíèový mechanismus.

* Pøíkon motoru 2000W 230V
* Délka lišty 40cm
* Øetìz a lišta OREGON 91 - 3/8 hobby 56 èlánù
* Brzda øetìzu dvojitá mechanická
* Napínání øetìzu QUICK - rychlé bez použití klíèe
* Mazání øetìzu automatické - olejový znak
* Nádrž na olej 200 ml
* Hmotnost 4,1 kg

vyprodno
  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 0 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.