Nkupn kok je przdn

Castor Hi-Tech 182

2813,- Kè
Castor Hi-Tech 182
Inovovaná elektrické pila H-Tech 182 navazuje na úspìšné modely ELEKTTRA a H-Tech 1.8. Nový design a pøepracovaná mechanika dvojité brzdy zabezpeèuje dokonalou bezpeènost pøi práci. Je vybavená elektromotorem pohánìným elektrickou energií získávanou z bìžné elektrické zásuvky. Øezání tak probíhá bez spalin a pøi relativnì nízké hladinì hluku, což umožòujì její použití v interiéru a v blízkosti obytných domù. Výroba probíhá na zbrusu nových linkách továrny koncernu GGP Sweden ve slovenském Popradu.

* Pøíkon motoru 1800W 230V
* Délka lišty 35cm
* Øetìz a lišta OREGON 91 - 3/8 hobby 50 èlánù
* Brzda øetìzu mechanická
* Mazání øetìzu automatické - olejový znak
* Nádrž na olej 200 ml
* Hmotnost 3,9 kg

vyprodno
  • Pepravn hmotnost: 3kg
  • 0 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.