Nkupn kok je przdn

Castor CP 522 S

11082,- Kè
Castor CP 522 Snovovaná CP 522 S je lehká profesionální pila urèená pro odvìtvování a kácení slabších kmenù - døevin, pøípravu velkého množství palivového døeva apod.. Robustní konstrukce, vysoký øezný výkon, jednoduchá údržba, dokonalý antivibraèní systém mezi motorem a nádržemi, øadí tuto pilu mezi vùbec nejprodávanìjší z øady CASTOR POWER. Válec a píst shodný s køovinoøezem 55DP, vícekanálová technika, kliková skøíò ze slitiny hliníku, gumové silentbloky pro pøesnou práci, decompresní ventil pro snadný start ocení nejen profesionální uživatelé, tesaøi, ale i pøíležitostní uživatelé. Skvìlý pomìr konstrukce/výkon/cena. Výroba probíhá ve zbrusu nové fabrice ve slovenském Popradu koncernu GGP Sweden.

* Obsah válce 50,9ccm
* Výkon 2,5kw
* Maximální otáèky 12500 ot/min
* Lišta a øetìz OREGON 45cm, 21BP 0,325" 72 èlánkù,
* Karburátor Walbro
* Nádrž na palivo 520ml
* Nádrž na olej 210ml
* Vibrace dle ISO 7505 6,1 - 6,6 m/s
* Hmotnost 4,9 kg
* Výbava: kombi klíè, torx klíè, kryt lišty

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.