Nkupn kok je przdn

Castor CP 472

9367,- Kè
Castor CP 472
Silná farmáøská pila CP 472 moderní konstrukce je urèená pro èasté použití na zahradì, na farmách nebo v lese, pøi odvìtvování a kácení silné døevní hmoty. Vícekanálová technika ve spojení s relativnì velkým obsahem válce (48,7ccm) zaruèuje dinamickou akceleraci a výkon v širokém spektru otáèek. Vyniká jednoduchou obsluhou, komfortním odpružením a snadnou údržbou. K technickým zajímavostem patøí: rychlá údržba filtru bez použití klíèe, nástøik paliva v krytu motoru, boèní napínání øetìzu, poloautomatický sytiè.. Ve výbavì najde uživatel i regulovatelné mazání lišty a øetìzu.

* Obsah válce 48,7ccm
* Výkon 2,1kw
* Maximální otáèky 12000 ot/min
* Lišta a øetìz OREGON 40cm, 95 VP 0,325" - 64 èlánkù
* Karburátor Walbro
* Nádrž na palivo 480ml
* Nádrž na olej 280ml
* Vibrace dle ISO 7505 5,1 - 7,0 m/s
* Hmotnost 4,9 kg
* Výbava: kombi klíè, torx klíè, kryt lišty

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.