Nkupn kok je przdn

Castor CP 460 16" nebo 18"

9872,- Kè
Castor CP 460 16" nebo 18"
CP 460 lehká profesionální pila urèená pro odvìtvování a kácení slabších kmenù - døevin, pøípravu velkého množství palivového døeva apod.. Robustní konstrukce, vysoký øezný výkon, jednoduchá údržba, dokonalý antivibraèní systém mezi motorem a nádržemi, øadí tuto pilu mezi nejprodávanìjší z øady CASTOR POWER. Válec a píst shodný s køovinoøezem 45DP, vícekanálová technika, kliková skøíò ze slitiny hliníku, gumové silentbloky pro pøesnou práci, ocení nejen profesionální uživatelé, èi tesaøi. Výborný pomìr konstrukce/výkon/cena. Výrobce GGP Sweden. Pilu lze objednat se 40cm nebo 45cm vodící lištou.

* Obsah válce 44,3ccm
* Výkon 2,2kw
* Maximální otáèky 12500 ot/min
* Lišta a øetìz OREGON 40 nebo 45cm, 21BP 0,325" 66 nebo 72 èlánkù,
* Karburátor Walbro
* Nádrž na palivo 520ml
* Nádrž na olej 210ml
* Vibrace dle ISO 7505 5,52 - 6,14 m/s
* Hmotnost 4,9 kg
* Výbava: kombi klíè, torx klíè, kryt lišty

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.