Nkupn kok je przdn

Castor CP 422S

8057,- Kè
Castor CP 422S
Poloprofesionální CP 422S je inovovanou CP420, která je první motorovou pilou CASTOR (2006), která s pøedstihem splnila novou emisní normu EURO 2, použitím STRATO CLEAN TECHNOLOGY. Díky unikátní konstrukci bloku motoru od japonského Komatsu - Zenoah lze tuto pilu používat jak pøíležitostnì na chalupì, tak rovnìž pøi každodenním proøezávání a kácení slabé døevní hmoty. Vícekanálová technika, dvoukroužkový píst zaruèuje dinamickou akceleraci a výkon v širokém spektru otáèek. Vyniká pozoruhodnì nízkým hlukem, nízkou hmotností, jednoduchou obsluhou, nízkými vibracemi a snadnou údržbou. K dalším technickým zajímavostem patøí: rychlá údržba filtru bez použití klíèe, boèní napínání øetìzu, poloautomatický sytiè.. Ve výbavì najde uživatel i regulovatelné mazání lišty a øetìzu. Jednoznaènì nejlepší pomìr kvalita/výkon/cena ve své tøídì pil. Výroba probíhá na nových linkách švédského koncernu GGP ve slovenském Popradu.

* Obsah válce 40,1ccm
* Motor Strato clean
* Blok motoru - KZs original hybrid engine case
* Výkon 1,84 kw
* Maximální otáèky 13000 ot/min
* Lišta a øetìz OREGON/OREGON 40cm, 95 VP 0,325" - 66 èlánkù
* Karburátor Wallbro + STRATO CLEAN TECHNOLOGY
* Nádrž na palivo 310ml
* Nádrž na olej 210ml
* Vibrace dle ISO 4,8 - 4,3 m/s
* Hmotnost 4,3 kg
* Výbava: kombi klíè, seøizovací šroubovák, kryt lišty

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.