Nkupn kok je przdn

Castor CP 380

6544,- Kè
Castor CP 380
Nová farmáøská pila CP380 nahrazuje v sortimentu model 371 a 411 . Je urèena pro obèasné ošetøování stromù, provádìní probírek døevnatých porostù, pøípravu palivového døeva aj. na soukromých pozemcích . Nový je hlavnì motor, který nyní splòuje pøísné normy na exhalace výfukových plynù EURO 2 nejen díky katalyzátoru výfukových plynù, ale i pøepracováním pøepouštìcích kanálù ve válci. Píst motoru je novì dvoukroužkový pro lepší akceleraci, kovaná ojnice a kliková høídel je standardem - bylo dosaženo vyššího výkonu. Pila vyniká jednoduchou obsluhou, moderní konstrukcí, komfortním odpružením a snadnou údržbou. K technickým zajímavostem patøí: rychlá údržba filtru bez použití klíèe, nástøik paliva v krytu motoru, snadná výmìna øetìzky, poloautomatický sytiè..

* Obsah válce 38,3ccm
* Výkon 1,7kw
* Maximální otáèky 12500 ot/min
* Lišta a øetìz OREGON 35cm, 91 VG 3/8" - 50 èlánkù
* Karburátor Walbro
* Nádrž na palivo 390ml
* Nádrž na olej 240ml
* Vibrace dle ISO 7505 3,96 - 4,42
* Hmotnost 4,49 kg
* Výbava: kombi klíè, torx klíè, kryt lišty

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.